bel ons op 0598 392475

Privacyverklaring

Restaurant de Gouden Zon kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Restaurant de Gouden Zon en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of een inschrijving voor de nieuwsbrief op de website verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  1. Uw naam
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw mailadres

WAAROM RESTAURANT DE GOUDEN ZON DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

 

Restaurant de Gouden Zon verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met uPrivacyverklaring restaurant de gouden zon op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Restaurant de Gouden Zon uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Restaurant de Gouden Zon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Restaurant de Gouden Zon verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Restaurant de Gouden Zon.
Restaurant de Gouden Zon zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGING

Restaurant de Gouden Zon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Restaurant de Gouden Zon maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens van
Restaurant de Gouden Zon

Restaurant de Gouden Zon is als volgt te bereiken:

Noorderstraat 323
9611 AH, Sappemeer
( Midden-Groningen )
Tel: 0598 – 392475

Logo restaurant de gouden zon sappemeer